Ervaar de kracht van aandacht

Teken je gesprek is het visualiseren van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je een visueel verslag van hetgeen de probleemdrager jou vertelt.

De kleuren rood (voor niet effectief en onprettig) oranje (voor niet zo effectief en een beetje onprettig) en groen (voor prettig en effectief) en de symbolen voor gevoelens, gedachten en uitspraken, ondersteunen het maken van een overzichtelijke, visuele weergave van het gesprek.

Je ziet je eigen ‘probleem’ tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan je zelf komen tot inzicht en een oplossing. De gesprekstekeningen functioneren als een ‘verslag’. Dat wat de vorige keren onderzocht, besproken en getekend is, is snel en gemakkelijk terug te zien.

Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent. Elk sjabloon ondersteunt en stimuleert door zijn vorm het inzichtgevend vermogen bij de probleemdrager. De sjablonen helpen de probleemdrager om zichzelf te helpen.